0
$0.00
 x 

Cart empty

Please note due to the new year's holiday the delivery of our books will be closed from 13th to 18th. 

Advanced Filtering & Search

Reset All
No image set
No image set
No image set
No image set
No image set
Majjhima Nikaya Upari Pannasaka Teekava

Product Availability: In stock

අටඨකථාවන්හි එන දුරවබෝධ වචන හා කරුණු විවරණය කිරිමත්‌, සැඟවුණු අරුත්‌ හෙළි දරව්‌ කිරිමත්‌ ටීකා කතුවරුන්‌ විසින්‌ කරන ලද බව, සෑම Read More
$7.22
Quantity

ප්‍රස්තාවනා.

ටීකා. 

 

"පරියත්ති සාසනම්පි තෙපිටකං බුදධ වචනං සාට්ඨකථාපාලි"
පර්යාප්ති
ශාසනය නම්‌ ත්‍රිපිටක බුද්ධං වචනය හෙවත්‌ අටුවා සහිත පෙලයි.

"තෙපිටකං බුද්ධවචනං පර්යාපුණි තබ්බත්ථෙන,
සාසනනති කත්වා පරියත්ති සාසනංති වුච්චති " 

ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය පුහුණු කටයුතු, ඉගෙන ගත යුතු සජ්ක්‍ඤායනා කටයුත,වාචොද්ගත වශයෙන්‌ දරාගත යුතු යන අර්ථයෙන්‌ පර්යාප්තියයි ද, චිනෙය ජනයාට උතුම්‌ අනුශාසනයක්ය සත්පුරුෂයන්ට උතුම්‌ අනුශාසනා දේශනාවක්ය යන අර්ථයෙන්‌ ශාසන නම්‌ ද වේ. සියලු බුද්ධ වචන රාශිය පර්යාප්ති ශාසනයයි,මෙම පර්යාප්ති ශාසනය චිරාත්‌ කාලයක්‌ පවත්වා ගෙන යාම සඳහා මහා කාශ්‍යප මහ රහතන්‌ වහන්සේ ප්‍රධාන මහ රහතන්‌ වහන්සේලා විසින්‌ සංගායනා පවත්වන ලදී. ශාසනයට යම්‌ යම්‌ විපත්තීන්‌ පැවති අවස්ථා වලදී දෙවැනි තුන්වැනි සංගායනා ද රහතන්‌ වහන්සේලා විසින්‌ කරන ලදී.

 භාග්‍යවතුන්‌ වහන්සේ ධරමාන කාලයේම දඹදිව මාගධී ව්‍යවහාරය අහෝසි විය. මහ රහතන්‌ වහන්සේලා ප්‍රකීර්ණක දේශනා වශයෙන්‌ කට පාඩමින්‌ ත්‍රිපිටකය රැකගෙන ආහ. එම ත්‍රිපිටකය මිහිඳු මාහිමියන්‌ විසින්‌ මෙගි ගෙන එන ලදුව. ත්‍රිපිටකයේ දුරවබෝධ තැන්‌ සුබෝධ කරමින්‌, වඩාත්‌ නිවැරදිව පහසුවෙන් වටහා ගැනීම සඳහා සිංහල මහ රහතන්‌ වහන්සේලා විසින්‌ මිහිඳු මාහිමියන්ගේ ගුරූපදේශයෙන්‌ හෙළටුවා ලියූහ. හෙළටුවා 19 ක්‌ ගැන නාමමාත්‍රිකව හෙළි වී ඇත. භික්ෂුන්ගේ පරිභෝගයේ පැවති මෙම හෙළටුවා බුද්ධ වර්ෂ 953-975 මහානාම රජු දවස ලක්දිව වැඩම කළ බුද්ධඝෝෂ හිමියන්‌ විසින්‌ පාලි භාෂාවට නගන ලදී. 

මේ අනුව ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය ලංකාවට ගෙන ඒම, එම ත්‍රිපිටකය සඳහා හෙළටුවා ලිවීම, එම හෙළටුවා පාලි භාෂාවට නැගීම, ත්‍රිපිටකය සහ අටුවා පුස්කොළ පොත්‌ වල ලිවීම. මේ සියල්ල අනුරාධපුර යුගයේ දී සිංහල රජවරුන්ගේ දායකත්වයෙන්‌ මහ සඟරුවනේ කැප වීමෙන්‌ සිදු කෙරුණු බව ඉතිහාස නයින්‌. ඔප්පු වේ. දක්ෂිණ භාරතීය ආක්‍රමණ, අනුරපුර ආර්ථිකය පිරිගීම, අනුරපුර යුගයේ අවසානයේ දුර්වල රජවරුන්‌ බිහි වීම ආදී හේතූන්‌ සමූහයක්‌ නිසා අනුරපුර රාජධානිය බිඳ වැටී අපේ සිංහල රාජධානිය පොළොන්නරුවට මාරු විය, සිංහල රාජධානි නිරිතදිගට සංක්‍රමණය වීමේ පළමු වන පියවර එය විය.

 

ක්‍රි. ව. 1017 පටන්‌ ක්‍රි. ව. 1235 දක්වා කාලය පොළොන්නරු යුගය වශයෙන්‌ හැඳින්වෙයි. මෙම යුගයේ සිටි ප්‍රතාපවත්‌ මහ රජ පළමුවන පැරකුම්බා මහ රජය, පර සතුරු උචදුරු දුරු කොට ලංකාව එක්‌ සේසත්‌ කළ මහ පැරකුම්බාරජ, බුදු සසුන ආරක්ෂා කිරීමේ මහා පුණ්‍ය කර්මය දෙසට යොමු විය. මේ වන විට සඟ සසුන කොටස්‌ කිහිපයකට කැඩී බිඳී වෙන්‌ චී පැවනිණ. පැරකුම්බා රජ සියඵ සංඝයා කැඳවා සංඝ සම්මේලනයක්‌ පවත්වා, තුන්‌ නිකාය එක්‌ කොට, පොළොන්නරු කතිකාවත පනවා, ඒ කතිකාවත අනුව මහණදම්‌ රකින්නට අපොහොසත්‌ අය සිවුරු හරවා ඔවුන්ට රාජ්‍යයේ රැකියා ලබා දුන්නේය. දිඹුලාගල කාශ්‍යප මාහිමියන්‌ විසින්‌ සමන්තපාසාදිකාචට වචිනයපථමක්‍ජුසා විනය ටීකාව ලියන ලදී. අභිධම්මප්‍ය සංගහ ටීකාව සාගරමතී සාරිපුත්ත තෙරුන්‌ විසින්‌ ලියන ලදී, මහින්ද සේල පිරිවෙනේ ත්‍රිපිටක වාච්ස්සර හිමි පට්සම්භිදා මග්ග ටීකා ද, චෝළ කුලාන්ත හිමි විනයඥඵුමක්‍ජුසා කඛ්ඛාවිතරණී ටීකාව ද ලියූහ. සමහරව්ටක පොත්‌ වල කොටස්‌ සඳහා ද ටීකා ලියා ඇත. දීඝනිකායේ සීලක්ඛන්ධ වර්ගයට පමණක්‌ ලියූ ටීකාවක්‌ වේ. අඥසාලිනියේ ආරම්භක ගාථා 20 ට පමණක්‌ ලියූ වීසතී වණ්ණනා නම්‌ ටීකාවක්‌ වෙයි. චොළිය කාශ්‍යප මහ තෙරුන්‌ විසින්‌ විමති විනෝදනී විනය ටීකාව ලියන ලදී. භදන්තාචරිය ධම්මපාල මහ තෙරුන්‌ විසින්‌ විසුද්ධි මග්ග ටීකාව ලියා ඇත. හදන්තාචරිය ධම්මපාල මහ තෙරුන්‌ විසින්‌ ලීනපඵ මක්‍ජුසා දීඝනිකාය ටීකාව ලියන ලද්දේය, මේ අන්දමට කුගශාග්‍ර බුද්ධිමත්‌, ප්‍රඥා පාටවයෙන්‌ යුත්‌ මහා ස්ථවිරයන් වහන්සේලා විසින්‌ ලියන ලද ටීකා ග්‍රන්ථ වසර 900 ක්‌ පමණ කාලයක්‌ අපේ පැරණි විහාර පොත්‌ ගුල්‌ ආදියේ තැන්පන්‌ කර ආරක්ෂා කරගෙන පැචතියේය. කාලයක්‌ තිස්සේ මෙම ටීකා පරිහරණයෙන්‌ ඈන්‌ වී පැවතිණ. 

බුදු දහම පරපුරෙන්‌ පරපුරට ගෙනයාම අපේ කාලයේ දී සිදු විය යුතු වගකීමක්‌ හැටියට සලකන බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය ව්‍යවහාරයෙන් පරිහරණයෙන්‌ කලක්‌ ඈ ත්‌ වී පචත්නා ම්ම ටීකා සිංහලට පර්වර්තනය කර මුද්‍රණය කිරීමට අදිටන්‌ කළේය. අපගේ මූලික පරමාර්ථය හා ක්‍රියා මාර්ගය වී පචතින්නේ පිරිසිදු ථේරවාදී ධර්ම මධ්‍යස්ථානය ශ්‍රී ලංකාවේ අංග සම්පූර්ණව පිහිටු වීමයි. ඒ සඳහා අපි බුද්ධ ජයන්ති ක්‍රිපිටකය පුනර්‌ මුද්‍රණයෙන්‌ පළකළෙමු. දෙවනුව සූත්‍ර පිටකය සරල සිංහලට අනුවාදනය කොට පළ කළෙමු. තෙච්නුව අට්ඨකථා (අටුවා) හතළිස්‌ නවයක්‌ සිංහලට පරිවර්තනය කර මුද්‍රණය කර ජනතාවට පිරිනැමීමු. දැන්‌ අපි පාලි අට්ඨකථා සියල්ල ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කොට මුද්‍රණය කොට ලෝක බෞදඉද්ධ ජනතාවට පිරිනැමීමේ කාර්යයට පියවර තබා ඇත්තෙමු. ටීකා ග්‍රන්ථ සියල්ල සිංහලට පරිවර්තනය කර පර්යාප්ති ශාසනය අඩු පාඩු රහිතව ස්ථාවර කිර්මට පියවර තබා ඇත. අට්ඨකථා පාලි පෙළ හා ටීකා පාලි පෙළ වියතුන්‌ ලවා අධීක්ෂණය කොට මුද්‍රණය කරවීමට ද පියවර ගෙන ඇත. මේසියල්ල අපෙන්‌ සිදු වනුයේ ථේරවාදී ත්‍රිපිටක ධර්මය ග්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවරව පිහිටු වීමේ නිරාමිස ප්‍රීතිය සඳහාමය, බොහෝ විට ත්‍රිපිටක ධර්මය වියතුන්‌ යැයි සිතා ගන්‌ පණ්ඩිතමානීහු තම තමන්ට රැචි පරිද්දෙන්‌ විස්තර කරති. එයට හේතුව ඒවායේ මූලික හරය වටහා නොගැනීමයි. එය අවබෝධ කළ හැක්කේ අටුවා ටීකා මගිනුයි. අටුවාවල අනවබෝධ වචන ටීකා වලින්‌ පැහැදිලි කෙරේ. ඒ මගින්‌ වැරදි අර්ථ කථන දුරු කළ හැකි වේ. ටීකා සිංහලට පරිවර්තනය කිරීම බුද්ධ ශාසනය වශයෙන්‌ අගය මේ සඟ සමුළුවේ දී ගත්‌ එක්‌ වැදගත්‌ තීරණයක්‌ වූයේ අටුවා කතා වලට ටීකා සැපයීමයි.

"ටීකා" යනු අටුවාවන්හි ගැටළු තැන්‌ විස්තර කිරීම පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලියැවුණු පොත්ය. ලීනජඵප්පකාසීනී, ලීනපන්‍ය වණ්ණනා යන වචන ටීකා කරණය සඳහා පාවිච්චි කර ඇනි වචනයි. යන්නෙන්‌ අදහස්‌ කර ඇත්තේ සැඟවුණු තේරුම්‌, සැගවුණු අර්ථ යන්නයි. ඒ අනුව අටුවාවල සැඟවුණු තේරුම්‌, සැගවුණු අර්ථ පැහැදිලි කිරීම ටීකාචන්හි කාර්යයි. පරමාර්ථයයි. අනුරපුර යුගයේ සිට පැවත ආ මහා විහාර අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ දෙවන මූලධර්මය ටීකාකරණය චන්නේය. ඉහත සඳහන්‌ කළ මහ පැරකුම්බාවන්ගේ ශාසන සංශෝධන සංඝ සභාවේ මුලසුන ගත්තාහු දිඹුලාගල කාශ්‍යප මහ තෙරණුවෝය. දෙවැනි තුන්වැනි තැන් ගත්තේ ටීකාචාර්ය සාරිපුත්ත හා මොග්ගල්ලාන මාහිමිවරුන්ය. මේ අනුච දිඹුලාගල කාශ්‍යප මාහිමියෝ අසම සම ටීකාචාර්යවරයාණෝය, උන්‌ වහන්සේ මහා සාමි- සංඝරාජ පදවි චලින්‌ පැරකුම්බා රජු විසින්‌ පුදනලදහ. උන්‌ වහන්සේගේ ශිෂ්‍යයාණෝ සාගරමති සාරිපුත්‍ර ස්ථවිරයාණෝය. පොළොන්නරුචේ පැවති ජේතවනාරාම පිරිවෙන ටීකා ක්‍රමය උගැන්‌ වූ කේන්ද්‍රස්ථානය විය, සාගරමතී ශ්‍රී සාරිපුත්ත හිමියෝ මෙය පිහිටු වූහ. ටීකා ලිවීම සඳහා භික්ෂූන්ට පැවරූ පැරකුම්බා රජ ඒ සඳහා ශාලා දෙකක්‌ කරවීය. ටීකා ලිවීමට අවශ්‍ය පුස්කොළ, පන්හිඳ ආදී සියලු උපකරණ ද සිවුපසය ද රජය මගින්‌ සම්පාදනය කරන ලදී, එහි ආවතේව කළ ගිහියන්ට රජයෙන්‌ වැටුප්‌ ගෙවන ලදී.

බුදු දහම පිළිබඳව ශ්‍රද්ධාව පැහැදීම වැඩි දියුණු වන්නේ බුදු දහමේ හරය අවබෝධ කර ගැනීමෙනි. බුද්ධ වචන විකෘති කර දක්වමින්‌ ආගමේ නාමයෙන්‌ ව්‍යාපාර පවත්වා ගෙන යාම ද, නවත්වා ලිය හැක්කේ අටුවා ටීකා පරිවර්තනය තුළිනි, එය දූ මහත්‌ ශාසනෝපකාරයකි.මෙම ටීකා මුද්‍රණයේ දී පුණ්‍යානුමෝදනා කළ යුතු කීප පලක්‌ ඇත. දුර්ලභ ටීකා පොත්‌ සොයා ගැනීමේ දි එම පොත්‌ අපට ලබා දිමට උපස්ථම්භක වූ දොඩන්දූවේ පොල්ගස්‌ දූවේ ආරණ්‍ය සේනාසනයයේ සියළ ස්වාමීන්‌ වහන්සේලාටද පුස්කොළ ටීකා පොත්‌ හා මුද්‍රන ටිකා පොත්‌ ද සපයා දුන්‌ පානදුර වලපොළ සද්ධර්මෝදය පිරිවනේ අධිකාරි අරියසිරි ස්වාමීන්‌ වහන්සේට ද පූජ්‍ය හංවැල්ලේ ධම්මාලෝක ස්වාමීන්‌ වහන්සේට ද අපගේ පුණ්‍යානුමෝදනා ස්තූතිය පිරිනැමේ. පාලි අට්ඨකතා මුද්‍රණය මෙන්ම, ටිකා මුද්‍රණය ද සිදු කරනුයේ ආගමික හා සදාචාර වර්ධන අමාත්‍යංශය මගින්‌, බුද්ධ ශාසන භාරකාර අරමුදලේ ප්‍රතිපාදන තුළින්‌ ලබා දෙන ණය පහසුකමි තුළිනි, එම සත්කාරය කිරීමෙන්‌ මෙම ච්‍යාපෘතියට අනුග්‍රහය දැක්වීම උදෙසා ග්‍රී ලංකා සමාජවාදී ජනරජයේ අනිගරු ජනාධිපනි තුමාට ද, පාලක මණ්ඩලය්‌ සභාපති ගරු අගමැති තුමන්‌ ඇතුඵ සියලු සාමාජිකයනටඳ, ආගමික කටයුතු ඇමති තුමන්ට ද, ආගමික හා සදාචාර වර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තුමාට හා අරමුදලේ ලේකම්තුමන්‌ ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයට ද අපගේ පුණ්‍යානුමෝදනා ස්තූතිය පිරිනැමෙන්ණේය.

ටීකා පරිවර්තනය සඳහා සහ අධීක්ෂණය සඳහා කැප වචන සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාට හා මහත්වරුන්ට ද මෙම උතුම්‌ පින්කමේ පින්‌ අනුමෝදන්‌ කරමි, ටීකා පර්වර්තනය කර මුද්‍රණය කරවීම සඳහා ද ඇප කැප වන, බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ සියලු සේවක මහත්ම, මහත්මීන්ට ද, පරිගණක, මුද්‍රණ ආදි කටයුතු මෙහෙය චන සියලු දෙනාට ද අපගේ ස්තූතිය හිමි වේ. මෙම්‌ පුණ්‍ය කර්මයට අත හිත දීමෙන්‌ සම්මාදම්‌ වන සකල සාධූන්ට්ම මේම මහා කුශල කර්මයේ පින්‌ පුරච්මින්‌ දිගාසිරි පතම්හ.

කිරම විමලජෝති ස්ථවිර,
අධ්‍යක්ෂ - බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.

 

Payment
We support the following payment methods.
Packaging Details
Product Weight : 754.0000 g
Product Length 24
Product Width 18
There are yet no reviews for this product.

Contact & Support

sales and support:

+94 11 273 4256

+94 11 272 6234

info@buddhistcc.com

Contact - SJM

sales and support:
+94 11 255 9601
+94 11 255 9603
info@buddhistcc.com